domů.gif

Větný vzorec souvětí

další.gif

  Sestavte větný vzorec souvětí.
  Vyberte správné kartičky k sestavení větného vzorce a přesuňte je myší
  na modré pole.

Vytáhl jsem z aktovky sešity a napsal si úkoly.

VZOREC SOUVĚTÍ :

  

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0